26. 4. 2023

Barjani te dni praznujemo 10. letnico  našega prvega pohoda. V tem času so se med nami stkale prijateljske vezi, vsi skupaj pa smo napisali desetletje skupnih zgodb.

Naš prvi pohod v novem desetletju smo pričeli pri razvalinah gradu Hošperk (Haasberg),  ki stoji nad reko Unico na južnem delu Planinskega polja. Od tam smo se povzpeli na vzpetino Stari grad (703 mnv) in se razgledali po Planinskem polju in okolici, nato  pa se spustili do Unške koliševke. Za nepoznavalce precej nenavadno in ne pretirano obetavno ime za res zanimivo znamenitost. Ob pogledu na več kot 100 metrov globoko in okoli 150 metrov široko udorno jamo nam zastane dih. Poleg domovanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst je jama zanimiva tudi zaradi podzemnih vojaških rovov in bunkerjev, ki se raztezajo v stenah koliševke in okolici in so jih zgradili italijanski vojaki med obema vojnama kot del Alpskega zidu.

Pot smo nadaljevali mimo obnovljenega Ravbarjevega stolpa do Planinske jame, ki  spada med najdaljše slovenske vodne jame. Skozi veličasten 20 metrov širok in osem metrov visok vhod v jamo nas je pospremilo bučanje reke Unice. Ta nastane 500 metrov globlje v jami, kjer se združita reki Rak, ki priteče iz Rakovega Škocjana  in  Pivka, ki priteče iz Postojnske jame.

Polni vtisov zaradi mogočnosti narave, se je 38 Barjanov z vodnikoma Jožetom Školcem in Sonjo Zalar Bizjak, ki vedno najde nam nepoznana drevesa in cvetlice, vrnilo do izhodišča današnjega pohoda, do gradu Hošperk.

Zapisala: Vanda
Fotografije: Sonja, Stane, Andrej, Franci
Film: Stane