Zimzeleni v Dolžanovi soteski

30. 05. 2023

Planinska vodnica Sonja Zalar Bizjak je tudi Zimzelene popeljala po zanimivi učni poti v
Dolžanovi soteski. Izvedeli smo mnogo o nastanku divje soteske, o fosilih ter kamninskih
skladih in v njej uživali v divjih slapičih, brzicah, drzno speljanih potkah in razpenjenih
tolmunih.
Ozka soteska, ki jo je ustvarila Tržiška Bistrica, je dobila ime po kmetu Dolžanu, ki je imel
pod Košuto svojo domačijo. Soteska je naravni muzej in skozi poteka tudi Slovenska
geološka transverzala, ki jo je načrtoval dr. Stanko Buser.
Če pa želite zvedeti kaj več o nastanku, kamninah in vrstah fosilov, najdete na naši
spletni strani upokojenci-vrhnika.si  naslov SVIZCi v Dolžanovi soteski, kjer je vodnica razložila marsikaj.

Zapisala: Elica Brelih

Foto: Željko J.

film: Željko J.