Zimzeleni obiskali Divaški kras

 

Kljub kislemu vremenu, z gosto meglo v nekaterih predelih in s kapljicami dežja, nas je
planinska vodnica Sonja Zalar Bizjak v torek, 14. 11. 2023, popeljala po Krasoslovni
naravoslovni učni poti po Divaškem krasu, katerega velik del spada k planoti Kras.
»Pa saj nismo iz cukra, zato se ne bojimo drobnih dežnih kapljic,« smo si rekli, se
primerno opremili in veselo odkorakali za Sonjo, ki nam je predstavila mnogo zanimivosti
tega rastlinsko in krasoslovno bogatega območja.
Divaški kras obsega tipično kraško območje v okolici Divače oziroma v zaledju reke Reke
z mnogimi kraškimi pojavi. Tu je vse polno vrtač, udornic, škrapelj in žlebičev, pa
značilno rastlinstvo, ki ga bomo šli opazovat v mesecu maju. Prav tu se mešata južna
topla zračna masa in severni hladen suh veter- kraška burja.
Zaradi take raznolikosti je bilo tu že od prazgodovine naseljeno območje; najprej v
spodmolih (pečina Triglavca), nato v utrjenih gradiščih na vrhovih gričev, kasneje v
vaseh, kjer se še do danes ohranjajo nekateri elementi preteklosti…
Med najzanimivejše sodijo udornice ali koliševke in na tem območju leži kar 27 večjih,
med njimi zanimiva ob prometnici udornica Risnik, pa velikanki Dolina Divaški Radvanj in
Dolina Gorenjski Radvanj. Nastale so z udori stropov kraških jam.
Najprej smo si ogledali udornico Risnik; pogledi v dno in na strme, ponekod previsne
stene vzbujajo strah in zastaja dih. Toda tako naravno okolje je kot nalašč primerno za
zavetje mnogim pticam, pa tudi človeku, ki se preizkuša v plezariji. Še posebno so
zanimive stene za veliko uharico, ki gnezdi kar na policah ali v skalnih razpokah, a
prisotnost človeka je zanjo zelo moteče.
Nato smo se spustili na dno udornice Dolina Divaški Radvanj, da smo dobili občutek
velikosti le te.
Učna pot je bila sicer mokra, skale vlažne in spolzke, a z malo previdnosti smo pot
prehodili brez težav, prebirali zapise imen dreves, ki bodo zanimivejša spomladi, ko bodo
olistana, večkrat pogledovali v skoraj stometrsko globino udornice, kjer je globoko pod
dnom tok reke Reke in strmeli na nasprotne bregove navpičnih sten. Kako majhnega se
človek počuti ob takih pogledih in občuduje naravo, kaj vse zmorejo divje naravne sile.
Ko smo prišli do avtobusa, smo ugotavljali, kako lepo in bogato dopoldne smo preživeli
ob novih spoznanjih in druženju.
Zapisala: Mili Jurca
Slike: Željko J.