Društvo upokojencev Vrhnika
Komisija za digitalno opismenjevanje

 

Komisija za digitalno opismenjevanje je letos nadaljevala z delom in uspešno
organizirala delavnice za uporabo pametnega telefona v prostorih Društva.

Osemurne delavnice od enaitridesetega maja do enajstega junija je obiskovalo
enajst prijavljenih udeležencev. Poudarek tokratnih delavnic je bil na nadgradnji
osnovnih funkcij, ki jih pametni telefon ponuja. Mentor delavnic je bil gospod Marko
Mrzlikar, zunanji član naše komisije. Pozitiven odziv udeležencev tokratnih delavnic
nam narekuje, da nadaljujemo z delom z enako vnemo kot do sedaj.

Z namenom izboljšave digitalnih kompentenc, ki jih potrebujemo zaradi potreb
aktivne vključitve v delovanje in odzivanje na tehnološke spremembe v sodobni
družbi, so tokratne osemurne delavnice navdušile vse udeležence.Ob zaključku je
bila izražena velika podpora delu komisije v taki obliki in izražena želja za
organiziranje podobnih-enakih delavnic jeseni.

Komisija že dela na organizaciji BREZPLAČNIH RAČUNALNIŠKIH DELAVNIC, ki
jih podpira Republika Slovenija preko Ministrstva za vzgojo in izobraževanje s
sofinanciranjem Evropske unije.

Vabimo člane Društva, da se v čim večjem številu udeležijo naslednjih delavnic.
Vabilo-obvestilo o organizaciji bo pravočasno objavljeno na spletni strani Društva in
društvenih oglasnih tablah.
Usposabljamo se in sledimo sodobni družbi.

Vrhnika, 15. 6. 2024

Komisija za digitalno opismenjevanje:

Juso Islamović

Foto: Željko J.