Društvo zastopa:

Predsednica Društva upokojencev Vrhnika: Frančiška Al-Mansour

Podpredsednici: Metka Krašovec

Ivanka Sluga

 

Društvo vodi Upravni odbor v sestavi:

Frančiška Al-Mansour, Juso Islamović, Stojan Jakin, Tone Jereb, Karol Jurjevčič, Mili Jurca,  Metka Krašovec, Gregor Mesec, Janez Skvarča, Ivanka Sluga, Jože Stanonik, Milena Svenšek, Andrej Velkavrh, Nežka Vihtelič, Andrej Vinšek

 

Izvršilni odbor:

Frančiška Al-Mansour, Elica Brelih,  Juso Islamović, Metka Krašovec, Karol Jurjevčič, Igor Novljan, Ivanka Sluga

 

Nadzorni odbor:

Dragica Umek, Nataša Medic, Milevka Jurković

 

Koordinatorka projekta Starejši za starejše: Vesna Stare

 

Administrativno blagajniška dela:

Tajnica: Vesna Stare

Blagajničarka: Marjana Kolenko

 

Skrbniki spletne strani:

Milan Jerman – idejni predlagatelj
Marjan Rijavec – glavni tehnični administrator
Elica Brelih – skrbi, da je vse tako, kot mora biti, kar se tiče jezika in vsebin
Željko Jadanić, Franci Kržmanc – pripenjanje prispevkov

 

Gospodar stavbe: Leon Novak

 

Hišnik: Željko Jadanić

 

Praporščaki: Željko Jadanić, Leon Novak, Tone Tomšič

 

Komisije:

Socialna komisija, predsednica: Milena Svenšek

Zdravstvena komisija, predsednik: Karli Mesarič

Komisija za kulturno dejavnost, predsednica: Darinka Podobnik

Komisija za izlete in  družabna srečanja, predsednica: Ivanka Sluga

Komisija za volitve, imenovanja in priznanja, predsednik: Karol Jurjevčič

Komisija za šport in rekreacijo, predsednica:  Elica Brelih

V okviru Komisije za šport in rekreacijo delujejo:

  • pikado za ženske in moške,
  • splošna telovadba in šah