POHODNIŠKA SKUPINA SONČKI

Leta 2004 ustanovljena pohodniška skupina Zimzelenčki je v treh letih tako povečala število svojih članov, da je bilo potrebno razmišljati o ustanovitvi nove pohodniške skupine. Stekle so priprave in 18. marca 2008 je bil ustanovni sestanek nove skupine pohodnikov DU Vrhnika, z začasnim imenom Zimzelenčki 2. Organizacijo in vodenje skupine je prevzela planinska vodnica Sonja Zalar Bizjak. Prišlo je 28 kandidatov za pohodnike, dogovorili smo o pravilih in delovanju skupine. Sprejet je bil sklep, da sta naša pohodniška dneva prvi in tretji torek v mesecu od septembra do junija, torej 20 pohodov na leto.

Prvega  pohoda na Krim se je 1. aprila 2008 udeležilo 18 pohodnikov.  Do konca leta smo imeli veliko slabega vremena, razmišljali smo o prepoznavnem imenu in se konec leta odločili, da bomo namesto Zimzelenčki 2 raje Sončki, ki odganjajo oblake. Čez leto dni se nam pridružila Sonja Repnik, izkušena planinka, ki se je odločila, da postane planinska vodnica. Po opravljenem šolanju in vodniškem pripravništvu je leta 2010 prevzela vodenje desetih pohodov na leto.

Število članov skupine se je po letu 2012 naraslo na preko 40, nekateri so nas zapustili, prihajali so novi. Nastala je dokaj homogena skupina pohodnikov, ki sprejema tri načela našega delovanja: hoja v naravnem okolju, spoznavanje značilnosti pokrajin (rastlin, živali, kamnin, kraških pojavov, zgodovinskih in kulturnih objektov…) in druženje. Med nami so se razvili trajni prijateljski odnosi, ko skrbno pazimo drug na drugega.

V prvih letih delovanja so bili naši cilji usmerjeni v višino, obiskovali smo tudi dvatisočake, z leti pa so cilji nižji, vendar nič manj zanimivi. Obiskali smo številne vzpetine z cerkvami in gradovi, arheološka najdišča, iskali ostanke zapornih zidov in vojaških linij, bili na krajih usodnih bitk prve in druge svetovne vojne, hodili po tematskih in učnih poteh, celo nekaj vrhov v Italiji in na Hrvaškem smo osvojili.

O vseh opravljenih pohodih imamo dobro urejeno dokumentacijo, ki jo sestavljajo opis pohoda, fotografije in GPS zapis prehojene poti.