Predstavitev projekta Starejši za starejše

 

Zamisel o projektu je nastala na ZDUS-u, to je krovna zveza upokojenskih društev Slovenije z namenom, da bi pomagali starejšim ostati čim dlje v domačem okolju.

Društvo upokojencev Vrhnika je v letu 2006 pripravilo vse podlage za delovanje projekta, popravilo društvena Pravila,  z delom pa pričelo 2007. Na izobraževanje je poslalo prvih pet prostovoljk in imenovalo  koordinatorko  Dragico Pelan, ki jo je kasneje  nasledila Vesna Stare.

Kaj je bistvo programa?

Bistvo programa je, da prostovoljke in prostovoljci, članice in člani DU obiskujejo  vse starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem, kako živijo, s čim se ukvarjajo in kakšne težave jih pestijo. Na tak način zaznajo potrebe starejših, ki bivajo doma in izpolnijo anketo. Glede na odgovore in pričakovanja starejših nato organizirajo različne vrste pomoči z namenom, da bi starejši lahko ostali čim dlje doma:

  • seznanijo patronažno in socialno službo s težavami, ki so jih zaznali,
  • napišejo različne vloge za finančno pomoč, za domove…
  • dostavljajo zdravila, če nimajo svojcev,
  • ocenijo, ali je potrebna finančna pomoč pri plačilu položnic,
  • dostavljajo humanitarne pakete pomoči potrebnim,
  • obveščajo socialno komisijo, kdo potrebuje humanitarne pakete,
  • jim kaj preberejo, če ne morejo več sami,
  • predvsem pa se z osamljenimi pogovarjajo in družijo,
  • večina si želi predvsem veliko obiskov, da bi jim kdo prisluhnil, jih razvedril in povedal kaj novega.

 

Kako se financira projekt Starejši za starejše?

Ker delajo na terenu, velikokrat tudi po odmaknjenih krajih, prostovoljcem pripada povračilo prevoznih stroškov, za kar naj bi skrbela krovna organizacija ZDUS, ki glede na opravljeno delo nakazuje nekaj sredstev, ki pa ne zadostujejo. Ponekod za delovanje projekta poskrbijo tudi občine in tako že drugo leto zapored tudi naša občina dodeljuje sredstva za tako delovanje, prej pa je društvo iz naslova članarin primaknilo manjkajoča sredstva.

Če pa so finančni pogoji in pridobljena donatorska sredstva na voljo, društvo za prostovoljke in prostovoljce organizira enkrat na dve leti nagradni izlet v zahvalo za požrtvovalno delo in razdajanje njihovega prostega časa med starejšimi.

Prostovoljke so med starejšimi zelo cenjene in lepo sprejete, a vedno manj je pripravljenih žrtvovati ure in ure časa za prostovoljstvo. Ker projekt teče že petnajsto leto, naše prostovoljke pričakujejo, da bi se tudi mlajše odločale za tako humana dejanja, ki ob nudenju pomoči drugim,  bogatijo tudi sebe.