Projekt “starejši za starejše” pri DU Vrhnika je naloga, ki jo prostovoljke opravljajo skozi celo leto. Na terenu delo opravljajo že drugo leto.

Na osnovi zbranih podatkov, ki služijo za oceno stanja, boljše delo Centru za socialno delo, patronažne službe, dela društva, bo delo prostovoljk tudi dobilo večjo težo, predvsem, ko bomo dobili s strani upravne enote Vrhnika celoten seznam vseh občanov, starih 69 let in več. Tega seznama nam zaenkrat še ni uspelo dobiti, zato predvsem obiskujemo naše člane društva.

V sodelovanju z Društvom invalidov Vrhnika in Območnim odborom Rdečega križa Vrhnika, ki sta tudi pristopila k temu projektu, smo nadaljevali z delom. Krog prostovoljk se je razširil na 20.
Do konca novembra je bilo prvič obiskanih 959 članov društev.

Pomoč na domu je bila izpeljana 12 osebam in na sprehod peljejo 25 članov. Nekaj članom je bila urejena dokumentacija za sprejem v dom starejših. Prostovoljke se srečujejo enkrat tedensko.

Izmenjujeo izkušnje in vedno znova podpirajo osnovne cilje projekta:

  • uveljaviti v lokalni skupnosti medsebojno pomoč starejših, da bodo lahko kakovostno čim dalj časa živeli v svojem domačem okolju,
  • s prostovoljnim delom popestrili vsakdan tako prostovoljcem kot obiskanim,
  • najti vse starejše, ki potrebujejo kakšnokoli pomoč in  jim pomagati,
  • organizirati učinkovito medsebojno pomoč pri opravljanju drobnih vsakdanjih opravil v društvih.

Glavno vodilo je: izboljšati kvaliteto življenja starejšim. Mogoči pa si oboji le popestrijo dan. Tudi to je zadovoljstvo.

Pelan Dragica, vodja projekta