Naš časopis, januar 2009

 

Spoštovane upokojenke in upokojenci,

preteklo leto je za nami, pa vendar bi bilo prav, da malce obudimo dogajanja v mesecu decembru pri našem društvu.

Prav bi bilo, da nekaj napišemo o naši socialni komisiji, ki je ena najpomembnejših komisij pri društvu. Glavna naloga  komisije, katere predsednica je Jurišič Malči, sestavljajo pa jo še Nada Šestan, Milena Svenšek, Kobe Tatjana, Istenič Sonja, Mesec Gregor, Leskovec Janez, Jurca Mili, Osredkar Hinko, Krvina Irma in Pečar Iva, je obiskovanje bolnih članov in naših jubilantov, starih 80 let, 85 let in vse člane od 90 leta dalje. V letu 2008 smo skozi celo leto  tako obiskali nekaj manj kot 100 naših članov. Enkrat letno  skupaj z upravnim odborom društva člani socialne komisije organizirajo tudi srečanje upokojencev starih 75 let in več. Konec leta pa se članice in člani komisije potrudijo, da lično pripravijo novoletne pakete za naše upokojence, stare 80 let in več, ki jih pred novoletnimi prazniki obiščemo in jim zaželimo zdravja in dobrega počutja v novem letu. V decembru so  jih obiskali kar 332,  pridružila sem se  naši Mileni in jih kar precej tudi sama  obiskala. Ti obiski bodo ostali v mojem spominu kot nekaj lepega in dragocenega. Odprli so nam vrata v svoje domove in bili smo deležni veselja in prijaznosti. Vsem pa je bilo žal, da nismo mogli več posedeti z njimi in poklepetati, vendar je bilo paketov veliko in treba je bilo obiskati tudi druge. Seveda pa moram poudariti, da so bili zelo veselih naših voščilnic, ki so jih izdelale članice društva in so bile res prelepe.

Nepozabno pa je tudi vsakoletno srečanje z upokojenci, ki svoje dni na starost preživljajo v Domu upokojencev Vrhnika. Vsako leto posebej se veselimo srečanja z njimi. Letos smo tako obiskali kar 70 članov društva, veliko se jih je zbralo v dvorani, kjer smo jim pripravili lep kulturni program. Oktet Raskovec jim je zapel nekaj prelepih pesmi, predsednik društva, Tone Sluga, pa je vsakemu posebej izročil novoletni paket in zaželel vse najboljše v novem letu. Naše misli in dobre želje pa so bile v prvi vrsti namenjene vsem tistim, ki se zaradi bolezni in drugi starostnih težav,  niso mogli udeležiti kulturnega programa in so jih naše članice obiskale v njihovih sobah.

Ob tej priliki tudi vljudno prosimo vse člane društva, da nas obvestijo o naših bolnih članih, da jih bomo lahko obiskali. Najbolj žalostno in skoraj neodpustljivo je, da koga izpustimo, seveda ne namerno, ampak včasih pač vseh informacij ne dobimo in marsikoga zaradi tega tudi ne obiščemo.

Kaj napovedujemo:

Člane društva  o b v e š č a m o , da bo zbor članov (občni zbor) 27. februarja 2008 ob 15.00 uri v gostišču Bajc v Sinji gorici. Vljudno prosimo, da svojo udeležbo prijavite v društveni pisarni – zaradi naročila hrane –  vsako sredo in petek med 09.00 in 12.00 uro na tel.št. 750 46 24, še bolj pa bomo veseli, če se boste osebno zglasili v naši pisarni.

19. februarja s pričetkom ob 16.00 uri pa bomo imeli predpustno rajanje v gostilni »Pr Kranjc« na Vrhniki. Vse ostale informacije boste dobili v društveni pisarni in na plakatih po krajevnih skupnostih.

Nadaljujejo se pohodi, pikado, plesna delavnica  in ostale aktivnosti po programu.

Prostovoljke projekta »starejši za starejše« pa se bodo ponovno dobivale vsak ponedeljek med 11.00 in 13.00 uro.

V januarju praznujejo naši jubilanti:

Kogovšek Marija, Poštna ulica 3 b, Vrhnika
Žigmond Antonija, Dom upokojencev Vrhnika
Jaramaz Nada, Lošca 39, Vrhnika
Potrebuješ Ivan,
Poglajen Albina, Verd, Brigadirska c. 1
Caserman Petronila Ana, Stara Vrhnika 26
Rode Milka, Delavsko naselje 22, Vrhnika
Jurovič Milka, Tičnica 12, Vrhnika
Slabe Marija, Verd, Kačurjeva c. 1
Novak Angela, Verd, Janezova c. 3
Voljč Valentina, Dom upokojencev Vrhnika
Maček Veronika, Dobovičnikova 46, Vrhnika
Nagode Pavla, Blatna Brezovica 51
Nagode Ivanka, Gradišče 16, Vrhnika
Jerina Neža, Dom upokojencev Vrhnika
Koderman Frančiška, Dom upokojencev Vrhnika

Vsem jubilantom iskreno čestitamo za visok jubilej, čestitke pa veljajo tudi vsem našim članom društva, ki v januarju praznujejo rojstni dan.

Plačilo članarine Sklada vzajemne samopomoči za leto 2008

Vse člane Vzajemne samopomoči, ki za leto  2 0 0 8  še niso plačali članarine – 4,50 eur, vljudno prosimo, da to storijo najkasneje do 31. januarja 2009, sicer bomo prisiljeni, po navodilih Vzajemnega sklada Zveze društev upokojencev Slovenije, vse neplačnike črtati.

Obenem obveščamo vse člane Sklada vzajemne samopomoči, da morajo društveno članarino in prispevek za samopomoč za leto  2009  plačati najkasneje do 31.05.2009.

Vse člane društva, ki so tudi člani Cankarjeve knjižnice Vrhnika ali pa se bodo v letošnjem letu včlanili, o b v e š č a m o ,  da bodo ob plačilu članarine v Cankarjevi knjižnici plačali samo polovično članarino, če  bodo z izkaznico ali potrdilom Društva upokojencev Vrhnika dokazali, da so za leto 2009 plačali društveno članarino.

Uradne ure društvene pisarne:

Sreda in petek med 09.00 in 12.00 uro.
Tel. št. 750 46 24
e-mail naslov: duvrhnika@gmail.com
spletna stran: iskalnik google, naslov: Društvo upokojencev Vrhnika

Tekst: Andreja N.