petek, 23.10.2009

Na pohodih Sončki radi spoznavamo tudi značilnosti in posebnosti krajev, zato smo se tretji torek v novembru odpravili v Oglarsko deželo v osrčju  Slovenije. Gozdarji so markirali krožno Oglarsko pot, na kateri je mogoče videti številna kopišča in oglarske kope.

Oglarska dežela se nahaja na 700 metrov visoki planoti nad Dolami pri Litiji, kamor so znanje o oglarjenju pred sto leti prinesli Italijani. Kuhanje oglja na tradicionalni način, v oglarskih kopah, je dejavnost številnih družin, ki prodajo 150 do 200 ton oglja letno.

Na Oglarski poti smo videli že opuščena kopišča, kjer so nekoč stale  oglarske kope, pa tudi kope v različnih stopnjah od zlaganja drv do razdiranja. Nekoč so kuhali oglje globoko v gozdovih, danes pa v bližini svojih domov. V pogovoru z domačini smo izvedeli marsikatero zanimivost, kako poteka njihovo delo.

Oglarska pot je krožna in razgiban teren je poskrbel za vzpone in spuste. Najnižje smo se spustili v strugo potoka Bena, do osemmetrskega slapu Bena. V enem izmed številnih zaselkov na poti, na Dobovici, smo si na kmečkem turizmu Krjan privoščili gobovo juho z žganci.   Pot nam je ves čas krajšal prijazni škotski ovčar, ki se nam je pridružil že na začetku poti in nas spremljal do konca.

Na življenje v preteklosti v teh krajih sta nas opomnila zanimiva etnografska zbirka starega kmečkega orodja pri eni od kmetij in nekdanji Valvazorjev lovski dvorec v Zavrhu.

Besedilo: Sonja Zalar Bizjak
Fotografije: Sonja Repnik