nedelja, 27.9.2009

Tretji torek v septembru je bil kot naročen za potepanje po Suhi krajini po svetu med Kozjakom in Šumberkom. Ker smo vsi prebrali Jurija Kozjaka, smo se spraševali, ali je Jurčič kot mladenič res bil pri razvalinah obeh gradov, ali pa mu je domišljija, ki jo je razvijal ob poslušanju dedovih zgodb, pričarala podobi gradu Kozjak in Šumber k v skoraj identični podobi.

Za ogrevanje v Suho krajino smo si najprej ogledali Jurjevo domačijo na Občinah, ki jo sestavljajo pritlična kmečka hiša s črno kuhinjo in lesenim svinjakom, stranišče »na štrbunk«, lesena kašča, lesen skedenj, kapnica z vago, brajda in sadovnjak. Nekoč je stal še bogat hlev in enojni kozolec.

Nato smo se ustavili v Mali vasi pri Baragovi rojstni hiši in se seznanili z vlogo in dejavnostmi F. Barage.

Od tu pa smo iskali sledi Jurija Kozjaka proti Krušnemu Vrhu in Babni Gori. Ponekod smo se morali boriti s koprivami in skoraj suhimi osati, vendar smo bili uspešni. Od Babne Gore dalje nas je spremljalo pokanje v bližnjih vinogradih, kar je pomenilo, da odganjajo požrešne škorce.

Kmalu smo se približali razvalinam gradu Kozjak nad vasjo Dolenje Selce. Grad je bil zgrajen v drugi polovici 13. stoletja. Kot zadnjega Ortenburžana omenja Valvasor Ludvika Kozjaškega, ki je leta 1475 padel v turško ujetništvo. V 18. stoletju je bil grad opuščen in načel ga je zob časa. Danes je le še nekaj vidnih sledov nekoč mogočnega gradu.

Ker pa Jurčič omenja tudi grad Šumberk, je bilo treba pogledati še tja. Nad vasjo Gorenji Podšumberk se je deloma  ohranila velika zgradba,  grad Šumberk, posest dedičev Heme Breško-Selške. Sredi 15. stoletja je bil grad že v razvalinah, nato nekoliko obnovljen, dokončno opuščen v 17. stoletju.

Zgodba pravi, da sta oba gradova zidala brata, ki sta imela le eno kladivo, ki sta si ga izmenjavala. Mogoče je bil eden od bratov boljši zidar kot drugi, da je grad Šumberk še danes dokaj dobro ohranjen.

Po temeljitem iskanju Jurijevih sledi smo se utrudili, zato je še kako prav prišla  obara in kremna rezina.

Zapis: Elica Brelih

Foto: Saša Merkandelj, Ivan Kalič