petek, 26.6.2009

Zimzelenčki pri DU Vrhnika in člani Planinskega društva Vrhnika smo 23. 06. 2009 praznovali pet let delovanja skupine. Za to posebno priložnost smo se dogovorili, da bo srečanje drugačno, ne bo pohod, ampak ekskurzija na konjiški konec.

Tako smo si najprej ogledali mestno jedro Slovenskih Konjic z lokalno vodičko, nato dvorec Trebnik, kar je bilo zelo dobrodošlo, saj je deževalo ves dan. Tam so nas postregli z vročim čajem, ki se je zelo prilegel. Nato smo se poučili, kako pripravljati čaje za vsakdanjo rabo.

Očarala nas je tudi vrtnarija Polegek, potem pa smo se odpeljali do Žičke kartuzije v dolino sv. Janeza Krstnika, kjer smo si z velikim zanimanjem ogledali razstavo rokopisov, ki jo je pripravila Nataša Golob. Kartuzijani niso širili vere med ljudmi z govorjeno besedo, pač pa s pisano. Velik del svojega življenja so namreč posvetili natančnim, estetsko oblikovanim in čitljivim prepisom besedil iz različnih področij (teologije, astronomije, alkimije, zdravilstva… ). Tako so ti rokopisi vpogled v več stoletij nepretrganega razvoja srednjeveške knjige in delovanja kartuzijanov.

Iz rokopisov, ki so mnogoplastni spomenik, je mogoče razbrati, da je bilo v knjižnici Žičke kartuzije kakih 2000 rokopisov, da so nekatere podpisali menihi iz zunanjega sveta, ki so bili mogoče le dobrotniki samostana, da so sodelovali pri inicialkah različni potujoči slikarji …
Seveda smo se seznanili tudi z nastankom in delovanjem kartuzije in prvega gastovža pri nas.

Po kosilu na kmečkem turizmu smo imeli krajšo slovesnost, na kateri smo ustanoviteljem in prvim udeležencem podelili priznanja za petletno udejstvovanje, saj je med pohodniki veliko takih, ki niso zamudili niti enega pohoda, ali pa kakega zaradi zdravstvenih nevšečnosti. Tako se je v petih letih nabralo lepo število pohodov, ki so ovekovečeni v knjižicah, ki jo ima vsak pohodnik in vanjo zapisuje smeri pa tudi vtise, posebnosti in znamenitosti. Takih kaveljcev in korenin ali mi smo jim rekli kar »prvoborci« je 33! Da prav ste prebrali, vsak drugi in četrti torek že pet let! Ali se sprašujete, kaj nas druži? Prijateljstvo, medsebojno spoštovanje, zaupanje drug v drugega, ljubezen do narave, spoštovanje drugačnosti… Tudi v naslednjih letih bomo imeli take kaveljce in korenine, ki bodo izpolnili prvo petletko in sproti bodo dobivali priznanja.

Imamo pa že tudi bogate načrte za drugo petletko. Posnemajte nas!
Nato smo v sproščenem pogovoru obujali vtise na prehojene poti in marsikdo je povedal razne zanimive podrobnosti, ki za posameznika niso bile tako drobne!

Dobro razpoloženje pa je dvigovala tudi Tonetova harmonika in ubrano petje  ljudskih, saj nismo le zagrizeni hribolazci, ampak tudi dobri pevci.

Zapis: Elica Brelih
Foto: Janez Cerk