Izlet članov DU Vrhnika po Furlaniji – Julijski krajini

24.5. 2012. Že veliko število prijav za izlet po Kanalski dolini in Reziji je dokaz, da se za obisk teh krajev redko odločimo kot posamezniki in da je bil pripravljen tudi dober program za izlet.

Po kratkem postanku v Kranjski Gori smo nadaljevali pot do Trbiža in naprej po Furlaniji Julijski krajini oziroma Kanalski dolini. Dolino obdajajo na eni strani Karnijske Alpe na drugi Julijske, po dolini pa široka struga hudourniške reke Bele z vsemi pritoki, ki je dobro sanirana pred poplavami. Zanimiva je avtocesta, vsa grajena na stebrih ali v predorih, ki pa omogoča hiter prehod skozi krajino. Furlanija je tudi zgodovinsko pomembna pokrajina. Tu so živeli Iliri, Kelti in Slovani..Vladala pa jim je tudi Napoleonove vojska in habsburška monarhija vse do  1. svet. vojne, potem pa je prešla v last Italije.

Naš namen je bil obiskati Dolino Rezije, ki je kot stranska dolina, dolga 21 km in se nahaja v Julijcih. Spoznavali smo njihov jezik, običaje, zgodovino in kulturo. Hud potres je zaznamoval te kraje in spremenil njihov način življenja. Vse to so nam povedali in prikazali v svojem rezijanskem jeziku v kulturnem centru, ki ima svoj sedež v Ravanci. Tako pozorno smo poslušali, skoraj smo se vživeli  ob učni uri jezika in prikaza življenja, kakršnega ima »ta rozajanka dulina«. Obiskali smo tudi vasico Solbica, ki pa edina ni bila porušena ob potresu, ker stoji na samem skalovju. Bili smo v muzeju brusačev, ki so bili znani daleč po svetu vse do 60. leta prejšnjega stoletja, danes pa jih je samo še za prikaz. Postavljen jim je spomenik in muzej, vsako leto v avgustu pa je tudi praznik brusačev.

Iz doline Rezije smo nadaljevali do Pušje vasi. Tam se združi reka Bela v široko porečje Tilmenta, Julijska krajina pa preide v pokrajino Benečija. Prav tu je bil epicenter takratnega potresa. Obnova je trajala celih trideset let. Danes pa je lepo urejen kraj, zanimiv je stari mestni del za obzidjem. Videli smo rotovž, cerkev sv. Andreja in v rotundi shranjene mumije.

Nedaleč od Venzone ali Pušje vasi je tudi kraj Bordano in tu smo si ogledali še tropski vrt metuljev, rastlinja in plazilcev. Zanimiv je bil sprehod po vrtu med raznobarvnimi metulji majhnimi in večjimi, ki se posedajo po ramah obiskovalcev, primerna toplota in vlaga pa omogoča rast bolj tropskim rastlinam.

Priključili smo se na avtocesto in po beneški pokrajini vozili mimo Vidma, Palmanove, Sežane do Senožeč in tu je bil tudi kraj in čas za pozno kosilo, ker  pristajamo na našo domačo slovensko hrano.

Zapisala Ivanka Sluga
Foto: Janez Cerk, Fani Šurca, Tone Sluga