četrtek, 28.10.2010

Društvo upokojencev Vrhnika je prejšnji teden svečano proslavilo svojo 60-letnico društva z razvitjem novega prapora, z izdajo Zbornika in s svečano prireditvijo v Veliki dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki.

Organizacijski odbor v sestavi: Janez Pečar, Karel Jurjevčič, Elica Brelih, Marta Rijavec, Igor Novljan, Tone Sluga in vabljena Rada Pišler so poželi mnogo pohval in čestitk za opravljeno delo. Zadovoljstvo vseh je bila nagrada za celoletno garaško delo.

Ta teden, v sredo, pa je bila v okviru praznovanja 60-letnice še  otvoritev razstave »Narava v objektivu«, avtorjev Sonje Zalar Bizjak in Vojka Bizjaka. Zakaj ravno s tako razstavo? Morda je razlogov več, a eden je tudi ta, da je pri nas pohodništvo in preživljanje prostega časa v naravi zelo priljubljeno, dobro organizirano in zelo množično.

Avtorja sta tudi naša člana in sta skozi razstavo želela prikazati, kako sta sledila trendom in razvoju umetniške fotografije. Zelo izčrpno sta predstavila slike, pevska skupina je v krajšem kulturnem programu popestrila prijetno vzdušje v polnih večnamenskih društvenih prostorih.

Učenec OŠ A. M. Slomška pa je poskrbel za medgeneracijsko sodelovanje, saj je  prikupno zapel pesem Zakrivljeno palico v roki in požel buren aplavz.

Večina obiskovalcev je bila iz vrst pohodnikov, ki jim je narava najbliže. Zadržali so se kar precej časa v prijetnem klepetu z avtorjema in si podrobno ogledovali njune mojstrovine.
Hvala avtorjema za lep dan!

Zapis: E. Brelih
Foto: T. Sluga