ponedeljek, 18.4.2016

Glede na novo zakonodajo smo se morali v zvezi z organizacijo in izvedbo izletov najprej prilagoditi v društvu, z agencijo in nazadnje tudi z udeleženci. Kljub novostim smo izvedli lepo in zanimivo ekskurzijo po Kozjanskem in Bizeljskem.

V steklarni Rogaška.

Pravi padavinski dan se nam je ponudil, kar ni nehalo liti, vendar nas ni motilo glede na izbor ogledov. Po postanku in kavi nas je pot pripeljala mimo polnilnice mineralne vode Afrodite in naprej do steklarne v Rogaški. Zaščitni znak kraja in steklarne je leteči konj Pegaz. Bogato znanje izdelave in oblikovanja kristalnih izdelkov črpajo iz 350 letne tradicije okoliškega glažutarstva. Delo steklarskih mojstrov nas je zelo pritegnilo. Pihalci so moški, brusilke pa so večinoma ženske. So izvozno usmerjeni, v tovarniški prodajalni pa je naprodaj množica dragocenih izdelkov različnih oblik in funkcij.  Znamenita Kristalna dvorana v Rogaški nosi ime po dragocenih lestencih in ogledalih, ki so narejeni in kristalnega stekla.

Grad Podsreda.

Nadaljevali  smo pot po Kozjanskem regijskem parku. Tu se razvija turizem, ki je v sožitju narave in človeka. Območje Kozjanskega in Obsotelja je bio rezervat in je pod zaščito Unesca, kozjansko jabolko pa je simbol varstva narave in njihove prepoznavnosti.

Mehka bizeljska pokrajina.

Posebno mesto v zgodovini  ima grad Podsreda, ki stoji visoko na pobočju Orlice. Pozidan je v 12.stol. in je tako prehajal iz enega lastništva v drugo. Leta 1983 je upravljanje prevzel Kozjanski park. Ves čas ga obnavljajo, v njem pa se prepleta prikaz zgodovine gradu, programsko oživljanje pokrajine in sodobna umetnost (spomini na Emo Krško,tradicija in zbirka glažutarstva in slike stalne razstave Franceta Slane).

Pred repnico.

Po dobrem kosilu v Bistrici ob Sotli smo nadaljevali proti Bizeljskem. Naš cilj je bil seznaniti se z naravno posebnostjo in nastankom jam, tako imenovanih repnic, ki se nahajajo prav v okolici Pišec. Za turizem je odprtih šest repnic, ki so večje in dostopne za avtobuse. Največja je Najgerjeva; to so prave mojstrovine človeških rok, na stropu pa se ustvarjajo pravi ornamenti in motivi zaradi mešanice različnih rudnin in vlage v prostoru. Nekoč so služile shranjevanju poljskih pridelkov, danes pa so najboljše in najcenejše vinske kleti. Ob zanimivem in humornem prikazu kopanja repnic so nam predstavili in ponudili bogato izbiro vin; zanimiva promocija za obiskovalce in kupce vin, saj pravijo, da tako prodajo vse pridelano vino.

Tako je življenje v teh krajih in nekaj od tega smo ta dan spoznali. In turizem smo ljudje, ki se kupuje in prodaja.

Besedilo: Ivanka Sluga, Forografije: Janez Cerk