Osnove prve pomoči in uporaba defibrilatorja v DU Vrhnika
V okviru zdravstvene komisije pri DU Vrhnika organiziramo razna predavanja in predstavitve. Ena od zdravstvenih tem je tudi prva pomoč. Zanimanje zanjo je kar precejšnje.

Najpomembnejše področje PP je oživljanje. Ta postopek naj bi obvladal vsak, zato je zelo pomembno, da se z njim čim večkrat seznanjamo.

Tako smo 26. marca 2015 že drugič organizirali predavanje in praktični prikaz postopka oživljanja in uporabe defibrilatorja.

Pomembno je, da se s to temo seznanijo nosilci raznih športnih dejavnosti (pohodništvo, balinanje, pikado…), saj smo še vedno aktivni ravno na teh področjih kljub zrelim letom. Na pobudo športne komisije je bilo predavanje organizirano za naše  planinske vodnike in vodje balinarske sekcije.

Sklenili smo, da se bomo s to tematiko še večkrat ukvarjali. Tako bomo predavanje ponovili že v začetku maja.

Zapisal: Karli Mesarič
Slike: Marinka Petkovšek, Joža Miklavčič