Sonja Zalar Bizjak, 26.11.2018

Kam na pohod, ko osrednjo Slovenijo prekrijejo sivi oblaki, iz katerih rosi, poti pa prekriva prvi sneg – na Primorsko. Tako je pot zanesla Barjane v Vipavsko dolino, kjer so se odločili prehoditi naravoslovno učno pot Ob Hublju.

Hubelj je pet kilometrska reka, ki izvira na vznožju Trnovskega gozda in se izliva v Vipavo. S svojo vodnatostjo je stoletja poganjal vodna kolesa številnih obratov od fužin, kovačij, mlinov, žag in elektrarno, danes pa je glavni vir pitne vode za velik del Primorske.

image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Pot ob Hublju je opremljena s 24 tablami.
image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Ponekod je rečno dno Hublja iz fliša.

Učna pot je speljana po desnem bregu reke, najprej po flišu, nato po apnencu. Različna geološka podlaga vpliva na vegetacijo in med vzponom smo opazili table, ki so opozarjale na značilne drevesne vrste in na tleh poiskali njihove liste. Ponekod je bilo ob poti veliko skal iz pobočne breče, iz katere je mizasta vzpetin nad reko – Škol.

image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Brv se je kar pošteno gugala pod našimi koraki.
image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Izvir Hublja.
image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Barjani za spomin.
image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Še malo proti Otliškemu oknu, da bo več hoje.

Vzpon se je končal pod skalnatim pobočjem, kjer je na več mestih na dan vrela voda Hublja. Vode ni bilo prav veliko, saj že dalj časa ni bilo izdatnega deževja. Pohod smo si podaljšali tako, da smo nadaljevali v smeri Otliškega okna, vendar le do poti, ki vodi navzdol proti Lokavcu in se vrnili k izviru. Od tam smo nadaljevali po učni poti, ki nas je pripeljala na suhe kraške travnike Gradiške gmajne na Školu. Tu se nam je odprl lep pogled na pobočja Čavna, nad seboj smo videli Rob Gore, v daljavi pa Nanos in pod njim Zgornjo Vipavsko dolino. Z ravnega Škola smo se spustili po pobočju navzdol, kjer smo že videli avtobus, ki je čakal na nas. Prav zadovoljni smo bili, ko smo opazili, da se vreme slabša in so megle zagrinjale grebene nad nami.

image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Vasica Gorenje leži v vznožju Trnovskega gozda.
image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Na robu planotastega Škola.
image

Stane Kršmanc in Sonja Zalar Bizjak Pogled na Ajdovščino in Zgornjo Vipavsko dolino.