Andrej Štular, 21.2.2019

Na predlog Elice, da tudi Zimzeleni predlagamo kakšen zanimiv pohod, smo predlagali ogled Vipavskih Brd.

V lepem sončnem vremenu, brez vetra, smo pričeli s hojo v vasi Slap pri kmečkem turizmu »Na hribu«. Z vodnikom Frenkom sva si pot ogledala že mesec dni prej.

image

Željko Jadanić, Milan Jerman Andrej nam je razkril skrivnosti srednjeveškega dvora.
image

Željko Jadanić, Milan Jerman Padlim za današnjo svobodo.

Skozi vinograde smo prišli pod grad Lože, ki je bil kot srednjeveški dvor sezidan že v 12. stoletju. Skozi stoletja so bili lastniki Oglejski patriarhi, Habsburžani, deželni knezi in razne grofovske družine. Zadnji lastnik je bil zdravnik Mayer do nacionalizacije v letu 1945. Potem so bila tu družinska stanovanja in v njem je delovala kmetijska šola do leta 1962. Sedaj stavba sameva in propada.

image

Željko Jadanić, Milan Jerman Pogled nad trtami proti Golakom.

Nadaljevali smo skozi vas Lože. Kmečka gospodarstva imajo zaprta dvorišča – borjače proti burji in pregled nad lastnino. Ohranjeni so kamniti okenski okvirji. Tradicija je vinogradništvo. Ob pojavu trsne uši konec prejšnjega stoletja so ohranili stare sorte: pinela, rebula, zelen, tako da so jih precepili na odpornejše ameriške.

Delovanje kmetijske šole pa so novejše sorte: beli pinot, chardony, souvignon.

image

Željko Jadanić, Milan Jerman Ozke ulice in znameniti pili.
image

Željko Jadanić, Milan Jerman Ena od župnijskih vinskih kleti.

Konec vasi smo po lepem kolovozu med vinogradi in napetem klancu prišli v vas Goče, ki je še danes znana po vinogradnikih. Najbolj znana sorta je Kindermacher. Hiše so v celoti grajene iz kamna, pokrite s korci ali celo s škrili. Mnoge imajo na portalih vklesane letnice iz 17. ali 18. st. Ulice ali gase so ozke. Vsak gospodar je imel dve ali tri kleti. Omejen prostor v Gočah je spadal pod cerkveno oblast in kraj je bil oproščen nekaterih davščin in vojaščine.

Kakor nam je povedal g. župnik v cerkvi sv. Andreja, so Goče prvič omenjene leta 1376. Cerkev sv. Andreja je bila posvečena 1440. Ker so Gočani za svojega zavetnika izbrali sv. Andreja, je tudi vas grajena v obliki Andrejevega križa.

Goče, ki so sedaj spomeniško zaščitene, so bile občina že v 19. stoletju in otroci so se šolali tudi iz bližnjih vasi. Prijazen župnik nam je pokazal tudi župnijske kleti.

image

Željko Jadanić, Milan Jerman Smo že bližje Mariji Snežni.

Po makadamski cesti smo šli k cerkvi Marije Snežne na Obeluncu.

Od cerkve se vidi (382 m) Erzelj, Goče, Vipavska dolina in Nanoška planota.

image

Željko Jadanić, Milan Jerman Skupinska z Nanosom v ozadju.

Vračali smo se proti Gočam, vendar smo prej zavili levo med vinograde in po gozdni poti do kmetije »Na hribu«, kjer smo se okrepčali in poizkusili njihovo vino.

image

Željko Jadanić, Milan Jerman Še skupinska z Marijo Snežno.