Majda in Franci Kavčič, Logatec, 20.1.2020

Za naš prvi pohod v letu 2020 smo si Svizci izbrali 520 m visoki školj Sv. Pavla v pobočju Trnovskega gozda nad vasjo Vrtovin. Školj po vipavsko pomeni kamnito planotico med pobočji, obdano s strmimi stenami.

Pot smo pričeli pri osnovni šoli Vrtovin. Ozka pot nas je vodila navkreber med zaselki, terasastimi vinogradi, po zaraščenih travnikih, med drevesi kostanja, puhastega hrasta, črnega gabra, malega jesena, nizkega grmičja in nas pripeljala na naš cilj. Školj je dobil ime po cerkvici sv. Pavla iz 15. stoletja, ki stoji na njem. V času turških vpadov so okoli nje postavili taborsko obzidje. Cerkvico so ponovno pozidali leta 1947, temeljito pa so jo prenovili v letih 2012 – 2014 in ji dodali zvonik.

image

Sonja Zalar Bizjak Od zadnjih hiš Vrtovina smo že videli naš cilj, školj na pobočjih Trnovskega gozda.
image

Sonja Zalar Bizjak Pod skalnimi stenami školja rastejo stari kostanji.
image

Sonja Zalar Bizjak Na nasprotni strani smo opazili Kucelj, ki smo ga obiskali pred leti.
image

Sonja Zalar Bizjak Zadovoljni Svizci na robu školja.

Školj Sv. Pavla je naravna utrdba, kjer so iskali varno zatočišče prebivalci tega dela Vipavske doline že od prazgodovine dalje. Za časa rimske države je potekala prek Vipavske doline cestna povezava med Oglejem in Emono, zato je bila tu rimska vojaška postojanka. Na južnem previsnem robu so nad vodnim izvirom zgradili vodni stolp, ki so ga z naselbino povezovale v skalo vklesane stopnice. 11 metrov visok stolp je omogočal, da so se prebivalci oskrbovali z vodo tudi med obleganji sovražnikov. Vidni so tudi ostanki cisterne.

image

Sonja Zalar Bizjak Na južnem robu planotice je razgledna točka.
image

Sonja Zalar Bizjak Pogledu na Vipavsko dolino in okolico so meglice dodale novo dimenzijo.
image

Sonja Zalar Bizjak Cerkev sv. Pavla stoji v res enkratnem okolju.
image

Sonja Zalar Bizjak Na severni strani planote raste res star dren.

Planota školja je lepo urejena. Obiskovalec si na informativni tabli prebere nekaj o zgodovini školja, se oddahne na klopi ali obhodi planoto in se naužije lepih razgledov na bližnjo in daljno okolico. Od tu se obiskovalcu odpre pogled na Čaven, Kucelj, Trnovski gozd, dobršen del Vipavske doline, na Vipavska Brda, na akumulacijsko jezero Vogršček, na Trstelj, na Kras in Tržaški zaliv.

Vreme nam je bilo tokrat zelo naklonjeno, le vidljivost je bila zaradi rahlih meglic malo slabša.

image

Sonja Zalar Bizjak V notranjosti rimskega vodnega stolpa, voda se je umaknila v globino.
image

Sonja Zalar Bizjak