SVIZCI BOROVNICA, I. Mazi, M. Levstik, 24.12.2018

Rahlo sneženje, megleno jutro in veter nas ni potisnilo v malodušje. Nasprotno!

Že na zbirnem mestu so sledili objemi, iskrene želje in nasmejani obrazi. Odpeljali smo se do Sinje Gorice, preko potoka Črna mlaka do Blatne Brezovice, kjer nas je čakal vodnik g. Milan Selan, ki je tudi avtor Bobrove poti. Posedli smo v manjšem lokalu, okušali jutranjo kavico in prisluhnili opisu, kaj bomo kasneje na 7 km dolgi poti lahko tudi videli. Bobrova pot zajema hojo predvsem po obrobju barjanskega osamelca Blatna Brezovica. Nad vasjo je na hribčku cerkev Sv. Jakoba, ki jo viri omenjajo že davnega leta 1526. Mimo je speljana tudi slovenska Jakobova pot.

image

Sonja Zalar Bizjak Dobro zaščiteni pred mrazom in vetrom smo se sestali z vodnikom v Blatni Brezovici.

Milan Selan nas je seznanil z bogato zgodovino koliščarjev, ki so bili tu prisotni v bakreni in še del bronaste dobe. O tem pričajo številne najdbe, ki dokazujejo, da so bili lovci, tkalci, poljedelci, obrtniki. Prav po najdbah lončenih loncev, ki so bili okrašeni, se je lahko razbralo obdobje nastanka. Kdaj so koliščarji iz naših krajev izginili, viri ne govorijo. Ostala pa nam je dragocena dediščina. Zvedeli smo tudi, da so tod mimo potekale Jazonove trgovske poti, kar potrjuje najdba kovancev pri Kaminu. Veliko smo slišali tudi o nastanku Barja, ki je najjužnejše visoko barje v Evropi. Je bogato s floro in favno, a ponekod težko prehodno, ker se zarašča, pa tudi pogrezanje še ni zaključeno.

image

Sonja Zalar Bizjak Zasanjano Barje pod tanko svežo snežno odejo.

Pot nas je vodila mimo manjših zaselkov. Opazovali smo vaške znamenitosti in kapelico, ki jo je poslikal slikar domačin Simon Ogrin. Ohranjene so še zgradbe stare kmečke arhitekture s pripadajočimi lesenimi svinjaki, kokošnjaki in kozolci. Nekaj je še domačij, ki imajo ohranjena lesena ostrešja, niso pa več krita s slamo. To je namreč zaradi prepogostih požarov prepovedala že Marija Terezija.

image

Sonja Zalar Bizjak Pot nas je peljala mimo kozolca – toplarja z repi.
image

Sonja Zalar Bizjak Cerkev sv. Jakoba stoji na samem, skoraj na vznožju osamelca Blatna Brezovica.
image

Sonja Zalar Bizjak Na slemenu je cel niz kozolcev, za katera v vasi ni bilo prostora.
image

Sonja Zalar Bizjak Ob dobri vidljivosti se vidi s tega mesta kar 27 cerkev v bližnji in daljni okolici.

Obširnih travniki, ki so bili ob naletavanju snežink še posebej idilični, so spomladi verjetno zelo barviti. Nudijo zatočišče številnim živalim in pticam. Prevladuje jelenjad, srnjad, divji zajci, lisica, veliko je različnih ptičjih vrst, med njimi tudi kosec, ki zahteva posebno varstvo. V zamočvirjenih predelih se spomladi razcveti poletni veliki zvonček, močvirski tulipan, kalužnice in kukavičje lučce. Vse to in še več je možno prebrati na lično urejenih 18-ih informativnih tablah.

image

Sonja Zalar Bizjak Le malo kozolcev še opravlja svojo nalogo – sušenje pridelka.
image

Sonja Zalar Bizjak Starejše domačije se še ponašajo s portali iz lesnobrdskega apnenca.

Polni lepih vtisov in energije, ki je kar žarela med nami, smo se odpeljali na kosilo in krajši program. Vodnica Sonja je tako kot vedno, vse opravila z odliko. Bliža se čas praznikov, poslovil se bomo tudi od starega leta, zato bi vsem zaželela veliko dobrih, pozitivnih misli, da bo vse dobro.

PA SREČNO!

image

Sonja Zalar Bizjak Na Barju je lepo tudi pozimi!