petek, 23.3.2018

Društvo upokojencev Vrhnika je izvedlo svoj zbor v petek, 16. marca 2018 za leto 2017. Večnamenski prostor OŠ Ivana Cankarja je bil  poln do zadnjega kotička, kar je potrditev, da člane zanima, kako smo gospodarili in kaj vse počeli.

Veseli smo bili, da je zbor nagovoril  tudi župan, gospod Stojan Jakin in predsednik ZDUS,  gospod Janez Sušnik.

O bogatem in pestrem delovanju društva so poročali:
predsednica Elica Brelih, Milena Svenšek o socialni dejavnosti, v imenu Vesne Stare Barbara Petrič o projektu Starejši za starejše, o delovanju komisije za zdravstveno delavnost  Ivanka Štumberger, o delu komisije za kulturo Stanka Grbec, o dejavnostih komisije za izlete in družabna srečanja Ivanka Sluga, o delu komisije za volitve, imenovanja in priznanja Karol Jurjevčič, o športni dejavnosti in pohodništvu Janez Kenk in  o balinanju in pikadu Marinka Petkovšek.

Finančno poročilo in finančni načrt je predstavila računovodkinja Marjana Kolenko, o nadzoru financ in delovanja nasploh pa predsednik Nadzornega odbora Jože Stanonik, ki je pozitivno ocenil celoletno delo.

Predstavljen je bil tudi obsežen program dela za leto 2018 in sprejet s ploskanjem.

Najbolj svečan del zbora pa so bile podelitve društvenih, pokrajinskih in ZDUS-ovih priznanj za večletno aktivno in požrtvovalno delo v društvu.
Društvena priznanja so prejele: Marjana Kolenko, Nežka Vihtelič, Ivica Česnik,  Marina Jereb, Dragica Lončar, Ivanka Sluga in  Fani  Šurca.

Priznanja Osrednje pokrajinske zveze so prejele: Stanka Grbec za dolgoletno prizadevno delo na področju kulture, Barbara Petrič za prizadevno sodelovanje v projektu Starejši za starejše in Sonja Zalar Bizjak za dolgoletno prizadevno in odgovorno vodenje pohodnih skupin, za pripravo fotografskih razstav in botanično geografskih predavanj v društvu. Tudi Društvo je prejelo Pisno zahvalo za dolgoletno prizadevno delovanje na področju športa, rekreacije, izletništva, kulture in programa Starejši za starejše.

Najvišje ZDUS-ovo priznanje, ki ga je podelil predsednik Janez Sušnik, pa sta prejeli Milena Svenšek za dolgoletno nesebično in požrtvovalno delo na socialnem področju in kot prostovoljka v projektu Starejši za starejše ter  Elica Brelih, ki je prejela Veliko plaketo ZDUS za dolgoletno uspešno vodenje društva, za ustanovitev in dolgoletna vodenja pohodnih skupin, za organizacijo številnih delavnic in za uspešno gospodarjenje z društvenim premoženjem.
Vsi nagrajenci so bili deležni gromkega aplavza. Iskrene čestitke vsem!
Precej časa smo se nato družili ob skromnem prigrizku in prijateljskem klepetu v avli šole.

Fotografije pa naj povedo svoje.

Kulturni program.

Dobro obiskan zbor.

Mešani pevski zbor DU Vrhnika.

Delovno predsedstvo je uspešno vodilo potek zbora.

Predstavitev programa dela.

Prejemnice društvenih priznanj.

Prejemnice pokrajinskih in ZDUS priznanj.

Pohvala za udeležbo na zboru pri bisernih 88.

Še zadnja točka dnevnega reda.

Zapisala: E. Brelih, Slike: Leon Novak, Željko Jadanić