Sonja Zalar Bizjak, 28.9.2020

Tudi pohodniška skupina Svizci se je za Zimzelenimi in Sončki odpravila na obisk Rakovega Škocjana.

V toplem jesenskem vremenu nam je hladna voda Raka in gozdna senca nudila prijetne razmere za hojo. Obhodili smo celotno dolino reke Rak od Velikega do Malega naravnega mostu, od Tkalce jame do Zelških jam in na drugi strani doline nazaj. Zaradi nizkega vodostaja je bil Kotel skoraj brez vode, le v Kotličih je voda veselo vrela na plan. V udornice se nismo spuščali, ogledali smo si jih z vrha in se navduševali nad kraškimi pojavi, ki jih nudi Rakov Škocjan. Ni zaman napisal velik poznavalec kraškega sveta Pavel Kunaver, da je Rakov Škocjan eden najlepših naravnih biserov Slovenije.

image

Svizci pri stranskem vhodu v Tkalca ali Zatočno jamo, v kateri Rak izginja v podzemlje.
Sonja Zalar Bizjak
image

Navpična skalna stena zapira dolino reke Rak, v njej zija luknja pod Velikim naravnim mostom, skozi katero teče Rak.
Sonja Zalar Bizjak
image

Sprehodili smo se preko travnikov ob Raku, ki so ob visoki vodi povsem poplavljeni.
Sonja Zalar Bizjak
image

Navduševali so nas nekaj stoletij stari hrasti dobi, ki rastejo nad strugo.
Sonja Zalar Bizjak
image

Skozi veliko odprtino v skalni steni zapušča Rak podzemlje Zelških ali Zadnjih jam.
Sonja Zalar Bizjak
image

Nekateri Svizci so se sprehodili preko vitkega Malega naravnega mostu.
Sonja Zalar Bizjak