Vrhnika, 3. september – V veliki dvorani Cankarjevega doma je Društvo upokojencev Vrhnika obeležilo visoki jubilej svojega obstoja – sedemdesetletnico. Jubileja so se udeležili visoki predstavniki stanovskega druženja na nacionalni  in predstavniki družbenih organizacij na lokalni ravni ter seveda vrhniški župan. Jubilej so obeležili z izdajo zbornika, pa tudi s podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim članicam in članom.

Društvo je iz skupine 50 članov leta 1951 v sedmih desetletjih preraslo v največje društvo v občini, ki danes šteje preko tisoč sto članov, v svojih najboljših časih pa tudi preko 1500. Da društvo dosega take zavidljive številke, je posledica dobrih vodstev, ki so delali v dobrobit članstva, bogatili programe dejavnosti in izboljševali pogoje za delovanje v lastnih prostorih.

»Dolga leta je kot edina organizirana oblika rekreacije prednjačilo balinanje, kasneje se je pridružil  pikado, pohodništvo, plesne vaje, plavanje, splošna telovadba. Poleg enodnevnih izletov po Sloveniji in tujini smo ponudili tudi tridnevne v tujino, kar je bilo dobro sprejeto. Vrata je odprlo več delavnic od učenja tujih jezikov, zdravstvenih predavanj, ročnih del, klekljanja in izdelovanja raznovrstnih voščilnic,« je na slovesnosti pojasnjevala Elica Brelih, predsednica društva. »Z vključitvijo v projekt Starejši za starejše smo začeli delovati tudi na terenu, kjer odkrivamo raznovrstne probleme in težave starejših, ki se velikokrat počutijo osamljene, zaznavamo  potrebe po humanitarni pomoči,  zato  pomagamo  s prehranskimi paketi , da bi ostali čim dalj časa v domačem okolju, pa postorimo tudi marsikatero manjše opravilo.«
Gostitelja, Društvo upokojencev, je na slovesnosti nagovoril tudi župan Daniel Cukjati, ki je pohvalil dejavnost in odločitev začetnikov društvene dejavnosti. »Društvo je bilo ustanovljeno po drugi svetovni vojni, ko je gospodarstvo zelo počasi okrevalo, zato so bila tovrstna društva zelo dobrodošla organizacija družabnosti in aktivnosti. V sedmih desetletjih je društvo preraslo v eno največjih in, upam si trditi, tudi eno najbolj aktivnih v občini. Vaša dejavnost kaže na to, da jesen življenja ni nujno treba, da je turobna, pač pa je lahko vesela in prijazna. Na nas mladih je, da vam prisluhnemo in poskušamo pomagati, kajti tudi sami se bomo nekoč znašli v vaši vlogi.« Dejal je še, da je Vrhnika danes lepa, ampak ne po zaslugi zadnjih dveh ali deset let. »Ne, Vrhnika je lepa zaradi vas starejših, ki ste jo gradili. Vi ste postavili temelje, mi pa gradimo naprej.«

Tako visok jubilej seveda ni ostal spregledan na zvezni ravni upokojenskega združenja, zato se je prireditve udeležil tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, ki je pohvalil dejavnosti društva, mu zaželel še veliko uspešnih let in v sklepnem delu povabil k cepljenju.

Na uro dolgi proslavi so najbolj zaslužnim članom podelili priznanja, poskrbljeno je bilo tudi za kulturni program v izvedbi Okteta Raskovec ter Ele in Pie Govekar. Program je povezovala Mirjam Suhadolnik. Po koncu uradnega dela je sledilo druženje v preddverju dvorane, kjer je bilo dovolj priložnosti za obujanje spomina na prehojeno društveno pot.

Gašper Tominc, foto: GT

Vir zapisa (moja-občina, Gašper Tominc)

—————————————————————————————————————————————————-

Priznanja

Srebrna društvena priznanja so prejeli Željko Jadanić, Nada Kostanjevec, Frenk Petrič, Erika Slatner, Andrej Štular in Andrej Verbič.

Zlata priznanja društva so prejeli: Marina Jereb, Francka in Janko Plestenjak, Jelka Šantelj, Andrej in Milena Velkavrh.

Pisna priznanja Osrednjeslovenske pokrajine, Mestne zveze Ljubljana sta prejeli Meta Miklavčič in Sonja Repnik, priznanje odličnosti pa Ivica Česnik, Metka Grom, Metka Krašovec in Marinka Petkovšek.

Priznanje odličnosti s plaketo je prejelo Društvo upokojencev Vrhnika in Elica Brelih.

Pisna priznanja ZDUS za zasluge na področjih adminstrativno finančnega dela, kulture, izletništva in pohodništva so prejele Marjana Kolenko, Marta Rijavec, Ivanka Sluga, Nežka Vihtelič in Sonja Zalar Bizjak.

Priznanje za dolgoletno prostovoljstvo v projektu “Starejši za starejše” je prejela Vesna Stare.

Film: Željko J.

Slike: Željko J., Gašper Tominc