12.10. 2021

Zimzeleni po Mitski poti v okolici Rodika v občini Hrpelje-Kozina
Gričevnati Brkini, dežela sadja in mitov

Kraj Rodik leži na zahodnem delu Brkinov, kamor smo prispeli preko Kozine. Ustavili smo se
v Centru za obiskovalce, kjer nas je pričakala prijazna gospa Valerija in nam na kratko
predstavila Čezmejni Mitski park, ki obsega Rodik z okolico, na Hrvaškem pa od
Mošćeniške Drage do Peruna. To so mesta staroselskih in slovanskih verovanj, kjer se
odražajo nekdanja doživljanja sveta, razlage izvorov skupnosti, nastanek sveta, življenjskega
okolja, bitij, življenja in smrti.
V Mitskem parku v Trebišćih domuje bog groma Perun, medtem ko v Rodiku najdemo
praslovansko boginjo Babo. Verovanje staroselcev o mitski Babi in kultnem kačonu, ki
prebiva v jezeru pod vzpetino Čuk in če se razjezi, pošlje nevihte in poplave, se je ohranilo
dolgo, saj so kasneje še kristjani organizirali procesije in maše, da bi pomirili strašnega
kačona.
Obogateni s predstavitvijo mitskih zgodb, seznanjeni z znanstvenimi izsledki, z religioznostjo
in z umetniškim pogledom Marka Pogačnika o teh mitih smo se odpravili na raziskovanje.
Na vzpetini Čuk naj bi bilo mitološko jezero, hrib naj bi bil poln vode in v njem kačon ali
Lintver. V neposredni bližini je hrib Ajdovščina (804 m), poseljena že od železne dobe do
rimskega obdobja. Ogromni kupi kamenja spominjajo na prazgodovinsko gradišče, v katerem so po ljudskem izročilu živeli Ajdi. Mitološke točke so označene z visokimi umetniškimi označevalci in skulpturami.
Ustavili smo se tudi pri mitološki točki Njivice, kjer naj bi domovale duše umrlih, pri Kobilji
glavi, kjer se skriva zaklad in pri Robidi, kjer kačon s krono na glavi čuva zaklad.
Mitska pot je speljana po gozdnih poteh, kjer prevladuje kostanj, ki ga je nedavna burja
dodobra oklestila. Ker pot ni naporna in ne predolga, saj jo pohodnik prehodi v slabih treh
urah, se zelo dobro počuti. Pravijo, da je ob mitskih točkah izjemno močna energija, zato je
vredno tam postati in prebrati ljudsko izročilo – mit o tistem območju, ki ga najdemo v lični
škatlici in si ogledati skulpture, ki tam stojijo in na umetniškem nivoju dopolnjujejo zgodbo.
Tekst: Andrej Štular
Slike: Janez Cerk