Prostovoljke in prostovoljci DU Vrhnika in prednovoletni čas

Že konec septembra so prostovoljke in prostovoljci Socialne komisije in projekta
Starejši za starejše začeli načrtovati, kako bodo obiskali in razveselili 450 naših
članic in članov, starejših od 80 let v mesecu decembru.
Pripravili so program aktivnosti in zadolžitve. Koordinatorka projekta in predsednica
Socialne komisije sta se zadolžili, da bosta za ceno darilca, ki jo vsako leto sproti
določi Upravni odbor, poiskali najbolj priljubljene artikle in jih pri najboljšem
ponudniku naročili.
Druga skupina prostovoljk, (klekljarice, pohodnice, kulturnice…) so zaradi covidnih
razmer doma izdelovale voščilnice in jih pridno štele. Ko sta bili dve veliki škatli
novoletnic polni, smo jih še enkrat prešteli in se razveselili številke 500. Da, ročno
izdelanih voščilnic doma je bilo natanko 500! Za večino materiala je poskrbelo
društvo, malenkosti pa so dodajale. Hvala vam za ogromno delo, za ideje in
pripravljenost, narediti nekaj za drugega in ga s tem razveseliti. Verjamemo pa, da
ste ob izdelavi tudi uživale.
Želja je bila, da bi lepe misli zapisali ročno, a to ni šlo, zato je bilo treba prilepiti
strojno napisano voščilo v vsako čestitko in pritisniti žig z napisom izdelovalca
(Izdelalo DU Vrhnika) ter pospraviti v kuverto z žigom.
V petek, 3. decembra, pa smo se zbrali in sestavili darilca ter jih znosili v avtomobile.
Kar 13 prostovoljk in prostovoljcev bo po celotni občini razdelilo darila ob upoštevanju
vseh navodili za preprečevanje bolezni. V pisarni so prejeli po dve maski in vsa
navodila ter sezname.
Prejšnja leta so posvetili veliko pozornosti druženju, zdaj pa že drugo leto zapored
lahko le pozvonijo, se predstavijo kot Miklavži, Božički in dedki Mrazi in pustijo darilce
na pragu.
Vsako leto do corone je društvo pripravilo posebno kulturno prireditev v Domu
upokojencev Vrhnika in razdelilo darilca. Zdaj pa se mora zadovoljiti le s tem, da
pakete odpeljejo do vratarja in jih oddajo. Kako smo uživali vsi, nastopajoči in
varovanci, ko smo se zapletli v prijetne pogovore! Upamo, da se bodo taki časi kmalu
vrnili.
Ob pripravi paketov smo se spomnili, da je 5. december mednarodni dan
prostovoljstva in s ponosom ugotavljali, da prostovoljci in prostovoljke pri DU Vrhnika
s svojo srčnostjo in prijaznostjo lepšajo marsikateremu osamljenemu človeku težke
dneve. Delijo svoj prosti čas in dobro voljo ter jo tako prenašajo na druge in bogatijo
samega sebe.
Drage upokojenke in upokojenci, pridružite se nam in s plemenitimi dejanji pomagajte
tistim, ki so osamljeni ali sami s stiskami.
Iskrena hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem v Društvu upokojencev Vrhnika,
prostovoljcem v drugih društvih in organizacijah in vsem, ki prostovoljstvo podpirate.
Na slikah je ekipa, ki je pripravljala pakete in jih je tudi raznosila. Iz množice pisanih
paketov pa lahko razberete, da je bilo opravljeno veliko delo.

V imenu Upravnega odbora: Elica Brelih

Slike:Željko J.