Razstava v počastitev kulturnega praznika

20. 2 . 2022

V Društvu upokojencev Vrhnika že vrsto let aktivno deluje Komisija za kulturno
dejavnost, v okviru katere so pripravili že preko 30 razstav različnih avtorjev. Vsako
odprtje smo popestrili s kulturnim programom, le zadnja letošnja je bila postavljena
le na ogled. Zakaj le?Prav zaradi proti koronskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa je zmanjšana tudi kulturna dejavnost, a za kulturni praznik na Prešernov dan se spodobi, da vsaj na nek način zaživi kultura v ožjem pomenu besede.
Zato se je naša aktivna članica, Marta Rijavec, na pobudo Željka Jadanića,
povezala z avtorico razstave, tudi našo članico, gospo Ljubo Mikolič, in izbrali sta
nekaj čudovitih slik – človeka, živali in krajine, ki krasijo naše prostore.
Povabili smo naše članice in člane, da si razstavo lahko ogledajo posamično na
dneve, ko ima društvo uradne ure. Velika škoda pa je, da ne more avtorica voditi po
razstavi, saj je zelo dobra razlagalka o tem, kako in kje so nastajale njene žive slike.
Velikokrat upodablja naravo, saj se skoraj vsak dan odpravlja v naravo in uživa ob
vsakodnevnih spremembah, ki jih zaznava na znanih in manj znanih poteh.
Zapis: E. Brelih
Foto: Željko J.