16. 03. 2022

Kljub epidemiji aktivni

 Po dveh letih digitalnega »zborovanja« je končno nastopil trenutek pravega občnega zbora. Največje vrhniško društvo je imelo zbor v veliki dvorani Cankarjevega doma, kjer so predstavili opravljeno delo preteklega leta, ki kljub epidemiji ni izostalo.

Predsednica društva Elica Brelih je v svojem poročilu pojasnila, da so bile dejavnosti spomladi in jeseni močno okrnjene iz vsem znanih razlogov. Komunikacija je bila nemalokrat omejena samo na elektronsko ali klasično pošto. Ko so se konec pomladi epidemiološki ukrepi malo popustili, so organizirali praznovanje 70-letnice društva. Ob tem so bili deležni številnih čestitk, pa tudi priznanj, od katerih izstopata županovo in ZDUS-ovo priznanje. Na žalost veliko članov ni dočakalo jubileja društva, saj je zaradi covida preminulo kar 97 članov društva od dobrih tisoč (1061). Življenje v društvu se je čez leto odvijalo okoli ustvarjanja voščilnic, klekljanja, balinanja, igranja šaha, pikada, pohodništva …

Starejši za starejše

V društvu imajo lepo navado, da obiskujejo »najstarejše« jubilante, lani je bilo takih skoraj sto. Trije od njih so praznovali celo sto ali več let, je pojasnila Milena Svenšek iz Socialne komisije. Obiskali so tudi bolnike in razdelili 90 humanitarnih paketov. Kot je dejala, vsem še največ pomeni obisk, klepet in stisk roke. Kaj si starejši želijo, pa že vrsto let v društvu beležijo v okviru projekta »Starejši za starejše«, Vesna Stare, ki v društvu vodi projekt, je pojasnila, da je lani šest prostovoljk 1064-krat potrkalo na vrata starejših občanov in zabeležile njihove želje in pričakovanje. Izpolnjene ankete posredujejo krovni organizaciji ZDUS, v končni fazi pa naj bi državi služile kot »stik s terenom«.

Od kulture do izletov
Stanka Grbec iz Komisije za kulturne dejavnosti je dejala, da je bilo kulturno delovanje lani zaradi epidemije okrnjeno. Izvedli so sicer proslavo ob 70. obletnici društva, pripravili razstavo, izdali zbornik in postavili novo spletno stran, za kaj več je pa so načrte znova prekrižali jesenski zaščitni ukrepi. Se je pa toliko več, kot je dodala, klekljalo in ustvarjalo doma. Navkljub vsemu je društvu uspelo, da so se podali na izlete v Ljubljano, Sežano, Radovljico in v dolino reke Malte. Namesto martinovanja so izvedli izlet v Brestanico, prav tako je odpadlo pustovanje in prednovoletno srečanje – je pojasnila Ivanka Sluga iz Komisije za izlete.

Pohodništvo je vedno priljubljeno

Po poročilu Karla Jurjevčiča iz Komisije za podelitev priznanj, ki je lani sestavila sezam prejemnikov priznanj ob 70. jubileju društva, je za opravljeno delo Komisije za šport in rekreacijo predstavil Marjan Grom. Zimzeleni, Sončki, Barjani, Vandrovke in Svizci (okoli dvesto je vseh pohodnikov) so kljub omejitvam zasedli nekaj slovenskih vrhov in zadanih ciljev. Pri tem so jim bili v veliko pomoč vodniki in vodnice, za kar so jim v društvu hvaležni. Potekala je tudi telovadba, igranje pikada, šaha in balinanje, ki pa v zadnjem času nima tako veliko privržencev, ko jih je imelo nekoč.

Nadaljevali po ustaljenih tirnicah

Kot je dejala Elica Brelih, bodo letos nadaljevali po ustaljenih tirnicah, zagotovo pa ni vse odvisno samo od društva, ampak – kot smo bili priča v preteklih dveh letih – tudi od aktualnih zdravstvenih razmer. Društvo, ki je lani prejelo naziv »humanitarno društvo v javnem interesu«, bo še naprej dejavno na humanitarnem in socialnem področju, skrbelo za kulturne, športne in družabne dejavnosti ter se vključevalo v dejavnosti lokalnega okolja. Na tokratnem občnem zboru niso podelili nobenega priznanja, razen posebno priznanje Milanu Jermanu, ki pa ga mu bodo izročili na domu.

Zapis in foto:Gašper Tominc NČ