Zimzeleni po Poti izvirov na Cerkniškem jezeru

 

29. 03. 2022

 

Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero v Evropi, ki se pojavi na kraškem
polju, ujetem med Javorniki na eni strani ter Bloško planoto in Slivnico na drugi strani.
V sušnem delu leta jezero izgine, kar je po navadi poleti. Letošnjo zimo pa je zaradi
pomanjkanja padavin presušilo zgodaj pomladi in v tem času smo ga ponovno
obiskali Zimzeleni. Lanskega junija smo se sprehodili po obrežju z vodo zalitega
Rešeta, letos pa po suhem dnu tega požiralnika.
Glavni cilj je bilo prehoditi Pot izvirov na jugovzhodnem delu Cerkniškega jezera, kjer
izvirajo vode z Loškega polja in Javornikov. Na stiku apnenca in ravnine Cerkniškega
polja pod Javorniki se vrstijo kraški izviri, kar 13 jih je. V času našega obiska je bila
večina izvirov suhih, le Cemun in Obrh sta napajala potok Stržen, ki se vije preko
polja do ponornih jam in požiralnikov. Voda, ki odteka pod površje pride nazadnje na
plan na Vrhniki kot Ljubljanica, Ljubija in Bistra. Ob obilnem deževju se jezero napolni
v nekaj dneh, kar se je zgodilo v dneh po našem pohodu. Imeli smo zelo zanimiv in
poučen pohod. Hvala vodnici Sonji Zalar Bizjak za izčrpno in strokovno vodenje.

Zapisala B. Petrič

Foto:Željko J.

Sonja Zalar Bizjak

Film: Željko J.