23. 6. 2022

Zadnji pohod Barjanov pred poletnimi počitnicami je bil na Šebrelje, Vrhovec in Idrijske Krnice. Od tu je doma tudi naš pohodnik Janko, ki je organiziral lokalnega vodiča.

Z Vrhnike smo se odpeljali v smeri Idrija – Cerkno –Tolmin in v naselju Reka  zavili na drugi breg Idrijce, nato po dokaj strmi in lepo urejeni asfaltirani cesti do vasi Šebrelje.

Šebreljska planota se razteza v smeri sever – jug, približno 6,5 km, v smeri vzhod- zahod, približno 2,5 km. Nadmorska višina planote je 260 m na severni strani, ob reki Idrijci pa do 1076 m  visokega Vrhovca na južni strani. Ljudje so se skozi vso zgodovino ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo. Nastanek vasi naj bi segal po nekaterih virih o cerkvenoupravni ureditvi vsaj v 11. stoletje.

Na strmem pobočju pod cerkvijo sv.Ivana se nahaja arheološko najdišče Arheološki park  Divje babe. S svojimi izkopaninami priča o poseljenosti teh krajev že pred davnimi 45.000 ali več leti. V strmem, skalnatem pobočju, ki se od Šebreljske planote spušča v dolino reke Idrijce, je skrita jama, v kateri so bile najdene kosti več kot 60 različnih živalskih vrst, med katerimi prevladuje jamski medved. Našli so kamena orodja ter ostanke kurišč in kamenega orodja ledenodobnega človeka. Tukaj so našli piščal, izdelano iz kosti jamskega medveda.

Po tej zgodovinski razlagi smo se odpravili proti lovski koči Lasce in nato naprej na Vrhovec 1079 m, imenovan  tudi Lokvarski vrh, travnat vrh, ki se nahaja južno od Šebreljske planote.  Z vrha, kjer je panoramska tabla, se nam je odprl pogled  po Šebreljski planoti, Trnovskem gozdu, Idrijskem, Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju ob lepi vidljivosti vse do Julijskih Alp in Dolomitov. Tudi Jankovo vasico Jagršče smo videli. Pod vznožjem Vrhovca smo vstopili v avtobus in se odpeljali v Idrijske Krnice do Kmetije pr. Kendu na pokušino njihovih proizvodov. V vročem popoldanskem času smo se preko Spodnje Idrije, Idrije, (zaradi zapore ceste) Dole,  Gore in Medvedje Brdo vračali na Vrhniko.

Zapisala: Metka Krašovec

Slike: Stane in Andrej

Filmček: Stane Kržmanc