NASTOP PEVSKEGA ZBORA DU VRHNIKA v FUŽINAH

 

30. 11. 2022

 

Pevski zbor Društva upokojencev Vrhnika je 24. novembra obiskal Dom
starejših občanov Fužine v Ljubljani. S štiridesetminutnim programom
narodnih in narodno-zabavnih pesmi s harmoniko so popestrili
popoldne stanovalcem Doma, ki so z zanimanjem sledili programu in se
ob koncu tudi priključili pri petju.
Zbor se je prvič predstavil z daljšim program pod vodstvom
zborovodkinje Majde Smrke, ki zbor vodi od marca leta 2022.
Povezovalno besedilo je pripravila pevka zbora Breda Janjić; poslušalce
je prijazno nagovarjala in jih ob zborovskih pesmih popeljala skozi štiri
letne čase.
V imenu stanovalcev se je skupini zahvalil animator g. Matija. Po
končanem programu je sledilo kratko druženje s pogostitvijo in
premlevanje občutkov ob prvem zahtevnejšem nastopu. Vzdušje na
avtobusu na poti domov je bilo prijetno in pevsko. Občutek, da smo
nekomu podarili pesem in polepšali dan, je bil v vseh – pristen in lep!

 

Zapis: M.Rijavec,