22. 12. 2022

Na zadnji letošnji pohod je vodnica Sonja Zalar Bizjak 34 Barjanov popeljala na  povirje Ljubljanice. Pohod smo pričeli pred gradom Bistra, ki je dobil ime po potoku Bistra, pritoku Ljubljanice, ki ima ob gradu več kraških izvirov. Sam kraj je neločljivo povezan s samostanom Bistra iz 13. stoletja, ki so ga ustanovili menihi iz rodu kartuzijanov. Izviri Ljubljanice so nekdaj gnali žago in mlin samostana in kasneje gradu Bistra, vodo pa so uravnavali z zapornicami. Nekaj deset metrov od gradu stoji mala hidroelektrarna s Francisovo turbino. Elektrarno je dal postaviti veleposestnik Franc Galle že davnega leta 1911 za potrebe parne žage.

Po ogledu izvirov smo se napotili v gozd proti stražnemu stolpu in naprej po delu Učne poti po gozdovih Bistre na Verd. Tam smo si ogledati izvire Ljubije, ki se prav tako izliva v Ljubljanico. Na poti do Mirk smo bili priča mogočni vodnatosti tega predela, saj vode po dolgi poti po kraškem podzemlju tu privrejo na svetlo. Ob številnih izvirih je v 19. stoletju na tem področju stalo več kot deset žag venecijank.

Pot smo nadaljevali mimo plezališča Retovje, ki s svojo markantno ter izredno previsno steno privablja vedno več obiskovalcev proti Močilniku, kjer na plan privre Mala Ljubljanica.

Zadnji letošnji pohod smo zaključili v gostilni Pri Kranjcu. V naše vrste smo uradno sprejeli štiri nove člane in dan prešerno zaključili ob petju in igranju dveh kitaristov.

Zapisala: Vanda
Fotografije: Stane, Andrej, Franci
Filmček: Stane