Kljub zimskemu mesecu februarju je v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok pri Kopru vedno živahno. Sredi urbane  pokrajine, ob luki Koper, leži ostanek nekdanjega morskega zaliva, v katerega se steka potok Badaševica in nastalo je pestro življenjsko okolje sladke in polslane vode. Tu najdejo možnost preživetja številni organizmi, med katerimi so najbolj opazne številne ptice, ki tu prezimujejo, se razmnožujejo,  hranijo in  počivajo.

Svizci smo se opremljeni z daljnogledi v spremstvu lokalne vodnice odpravili na krožno pot. Najprej smo šli mimo staje s kamarškimi konji, ki so živa kosilnica in skrbijo, da se vegetacija preveč ne razraste. Tudi istrsko govedo boškarin jim pri tem pomaga. Ob poti stojijo  lesene stene z linami za opazovanje ptic,  za prepoznavanje vrst pa so v pomoč risbe ptic in njihova imena. Nekatera opazovališča so dvignjena nad nivo vode, zato je z njih lep pogled na odprte vodne površine, obdane s trstičjem, na močvirske travnike in gnezditvene otočke v polslani laguni. Skozi line smo opazovali črne liske, ki so se potapljale za hrano, sive gosi, čigre, race žličarice in mlakarice, sive čaplje…

Enkraten dosežek številnih zanesenjakov, ki so odlagališče smeti in raznega materiala spremenili v ekološko pomembno področje, ki je od leta 1998 razglašeno za naravni rezervat. Naj tako tudi ostane!

Besedilo in fotografije: Sonja Zalar Bizjak