Občni zbor DU Vrhnika

Vrhnika, 20. marec – Mala dvorana Cankarjevega doma je pokala po šivih, saj se je zbralo tako veliko število udeležencev občnega zbora enega največjih društev na Vrhniki – Društva upokojencev Vrhnika. Na zboru so izvolili novo vodstvo. Elico Brelih je po dvajsetih letih za krmilom društvo zamenjala Fani Al-Mansour.

Zbor, ki ga je uvodoma kulturno popestril »hišni« pevski zbor pod vodstvom Majde Smrke Kos, je potekal po ustaljenem redu. Zbora so se udeležili tudi podžupan, gospod Mirko Antolovič, predsednik Območne zveze upokojencev Notranjske, gospod Jože Čuk, in drugi gostje.

Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki mu je predsedoval Igor Novljan, so sledila poročila o opravljenem delu. Predsednica Elica Brelih je pojasnila, da je društvo imelo v minulem letu 1021 članov in članic. Na kratko je predstavila opravljeno delo v zadnjih dvajsetih letih, ki se je običajno društvo približalo izzivom in pričakovanjem sodobnega časa. Pod njenim vodstvom je društvo obogatilo program z različnimi delovnimi komisijami, delavnicami, tečaji, ustanovljene so bile pohodniške skupine, podvojili so število družabnih srečanj in kulturnih dogodkov. Društvo je začelo sistematično vlagati v društvene prostore, krepiti programe na področju humanitarnih in socialnih dejavnosti, saj je pridobilo status humanitarnega društva v javnem interesu za področje sociale. Kot se je slikovito izrazila, je društvo postalo pahljača dejavnosti v korist svojim članicam in članom.
Milena Svenšek je predstavila poročilo socialne komisije, ki obiskuje jubilante, bolne in starejše po domovih. Skrbi tudi za pripravo humanitarnih paketov. Kot je dejala, mnogim stisk roke, drobna pozornost in klepet pomeni več, kot si lahko predstavljamo. Vesna Stare je spregovorila o projektu »Starejši za starejše«, ki poteka v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), z njim pa beležijo in poskušajo s pomočjo ostalih služb reševati potrebe in želje starejših. Njena ekipa je v minulem letu opravila, reci in piši, preko devetsto obiskov. Tudi ona ugotavlja, da je večina skromnih in da si najbolj želijo druženja, pogovora. Stanka Grbec iz komisije za kulturo je dejala, da so se lani končno sprostile omejitve za kulturne prireditve, kar so s pridom izkoristili. Imajo novo zborovodjo – Majdo Smrke Kos, jeseni so organizirali prvič na Vrhniki revijo notranjskih upokojenskih pevskih zborov. Sicer pa so leto popestrili tudi z razstavami in manjšimi kulturnimi prireditvami ter si čas krajšali z ustvarjalnimi ročnimi deli. Tisti, ki raje raziskujejo Slovenijo, so se lani lahko podali na več izletov, ki jih je organizirala Komisija za izlete. Ivanka Sluga, ki jo vodi, je dejala, da so izvedli vse načrtovane in da s pridom izkoriščajo brezplačne železniške vozovnice. Slovenijo je mogoče raziskovati tudi v ookviru Komisije za šport, kjer deluje pet pohodnih skupin: Zimzeleni, Svizci, Sončki, Vandrovke in Barjani. Marjan Grom je dejal, da težavnost pohodov prilagajajo starostni strukturi pohodnikov. Skupine vodijo usposobljeni planinski vodnici in vodnika. Za brezhibno organizacijo pa poskrbijo organizatorke v vsaki skupini. Pohodov se vsak mesec udeležuje okoli 140 pohodnic in pohodnikov. Komur pa pohodni korak ne ustreza, mu je pa šport še vedno všeč, se lahko preizkuša v  splošni telovadbi, pikadu, balinanju in šahu.

Po opravljenih poročilih je sledila razrešnica dosedanjemu vodstvu in glasovanje o novem. Za novo predsednico je bila izvoljena Fani Al-Mansour, domačinka z Mirk, ki na občnem zboru zaradi neodložljivih obveznosti ni bila prisotna, je pa zbrane nagovorila preko video posnetka. Za podpredsednici sta bili izvoljeni Metka Krašovec in Ivanka Sluga. Poleg njih upravni odbor sestavljajo še Juso Islamović, Stojan Jakin, Tone Jereb, Karol Jurjevčič, Mili Jurca, Gregor Mesec, Janez Skvarča, Jože Stanonik, Milena Svenšek, Nežka Vihtelič, Andrej Velkavrh in Jože Vinšek.  Operativni izvršilni odbor pa sestavljajo Fani AL-Mansour, Elica Brelih, Juso Islamović, Karol Jurjevčič, Metka Krašovec, Igor Novljan in Ivanka Sluga.
Marta Rijavec
 se je v imenu vseh delujočih skupin v društvu  zahvalila Elici Brelih za vse njeno požrtvovalno delo v zadnjih dvajsetih letih. Za opravljeno delo je bila imenovana za častno članico društva.
Kakšen bo program dela Društva upokojencev Vrhnika v letu 2023? Podoben kot v minulem letu, je bilo slišati na prireditvi. Če vas zamika, da bi se jim pridružili, najdete vse potrebne podatke na www.upokojenci-vrhnika.si ali v društveni pisarni na Tržaški cesti 12, vsako sredo in petek med 9. in 12. uro.

Gašper Tominc, NČ

foto: Leon Novak

Slika novoizvoljene predsednice Željko J.

Upravni odbor DU Vrhnika je na svoji seji z dne 01. 03. 2023 sprejel sklep, da se na občnem zboru zaslužnim članicam in članom, podelijo srebrna in zlata priznanja za dolgoletno aktivno delovanje.