Županova priznanja tudi našim članom

 

Ob prazniku občine Vrhnika je bila 10. maja slavnostna akademija, kjer so
podelili občinska priznanja (glej MojaObčina.si). Županovo priznanje za njuno
dosedanje delo, s katerim sta pustila pečat na področju njunega delovanja sta
prejela naša člana: bivša dolgoletna predsednica Društva upokojencev Vrhnika
Elica Brelih ter vsestransko aktiven (je tudi član Združenja šoferjev in
avtomehanikov Vrhnika) Karol Jurjevčič. Obema nagrajencema iskreno
čestitamo.
Elica Brelih zaradi zdravstvenih razlogov priznanja še ni prevzela.

Predsednica DU Vrhnika Fani Al-Mansour

 

Obrazložitev za županova priznanja

 

Elica Brelih je aktivna članica Društva upokojencev Vrhnika že 20 let, od tega vseskozi na vodilnih funkcijah, najdlje kot predsednica društva. Kot poklicni pedagog je pri odločitvah organiziranosti društva zasledovala cilje, ki so prijazni do članstva, uspešni pri ohranjanju zdravja in aktivnosti upokojencev. Na njeno pobudo je pohodništvo ena od vodilnih dejavnosti društva, kjer pa je nujno poudariti, da ji je pri tem zelo pomagal njen, žal, pokojni mož Jože. Ima velik čut za solidarnost in humanitarnost, saj je vseskozi aktivno podpirala prostovoljke v projektu starejši za starejše in prostovoljke na področju sociale. Veliko aktivnosti je posvetila organizaciji družabnih srečanj in izvedbi izletov, saj se je zavedala pomena druženja in sproščanja tudi izven svojega kraja. Kot predsednica društva je sproti seznanjala širšo javnost o delovanju društva upokojencev, gradila sodelovanje z lokalno skupnostjo in s tem povečevala ugled društva. Za svoje delo, ocenjeno že kot poslanstvo, je bila Elica Brelih v preteklosti že odlikovana s srebrno in zlato Cankarjevo plaketo.

 

Karol Jurjevčič je član upravnega odbora Združenja šoferjev in avtomehanikov Vrhnika ter podpredsednik Združenja šoferjev in avtomehanikov Notranjsko-primorske regije. Kot prostovoljec sodeluje v akcijah, ki jih organizira Združenje šoferjev in avtomehanikov Vrhnika. G. Jurjevčič je bil do leta 2014 predsednik Krajevne skupnosti Vrhnika – Vas, kjer je bil aktiven vse od njene ustanovitve. Najbolj ponosen je na velike spremembe, ki so se zgodile v njegovem 24-letnem mandatu. Večina Krajevne skupnosti Vrhnika – Vas je dobila asfaltirane ceste ter osnovno komunalno infrastrukturo. Največji dosežek kot predsednik Sveta pa je dosegel z izgradnjo prehoda za pešce pri sv. Lenartu. Karol Jurjevčič je maja 2013 prejel Zlato priznanje Ivana Cankarja.

Gašper Tominc NČ