VRHNIŠKI UPOKOJENCI NA KOZJANSKO

 

Tokrat smo za naš izlet izbrali obrobje Kozjanskega, pokrajino, ki je pretežno gričevnata, poseljena in z mnogimi cerkvami po slemenih. Na daleč sta vidna Boč in Donačka gora in tu so nastajala tudi mesta Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina; to so bili tudi načrtovani kraji za naše oglede.
Da je Šentjur nastal že dolgo nazaj, je dokaz razvalina gradu Rifnik. Z izkopavanji je bilo najdeno pozno antično naselje in grobišča. Del Šentjurja s spodnjo zasnovo kraja je nastal ob zgraditvi železnice Dunaj-Trst l. 1846. Ogledali smo si Muzej Južne železnice, ki se nahaja v nekdanjih železniških poslopjih. Predstavlja mnogo železničarske dokumentacije, naprav, fotografij itd. Za ustanovitev muzeja pa ima veliko zaslug zbiratelj, skrbnik in zanimiv vodnik, g. Bučar.
Cerkev sv. Roka nad Šmarjem pri Jelšah je eden od pomembnih umetnostnih spomenikov na
Slovenskem. Zaradi svoje impozantne lege in kapelic križevega pota spada med zelo obiskane romarske poti. Cerkev s svojo zunanjo podobo ne preseneča, notranjost pa je pravo baročno razkošje čudovitih poslikav.
Prav tako zanimiva in v istem slogu z Jelovškovimi poslikavami je tudi Marijina cerkev na Sladki gori nad Lembergom. Tudi Lemberg je imel v zgodovini pomembno mesto, znano po sejmih, v mestni hiši je delovalo tudi sodstvo, na kar spominja sramotilni steber ob hiši. Mestna hiša je danes muzej.
Kraj Rogaška Slatina slovi po slatinskih vrelcih, ki so jim že v letih 1685 pripisovali zdravilne lastnosti.
Že dolgo v kraju deluje steklarna, ki je znana po brušenem steklu. Kmalu bo dograjen sto metrov visok razgledni stolp. S sprehodom skozi park pa skoraj ni bilo opaziti obiskovalcev, oziroma turistov. V Brestovcu nad Rogaško pa smo videli, kako izdelujejo znamenite Škrablove orgle. So svetovno znaniizdelovalci orgel, saj imajo naročila iz vseh kontinentov sveta. Imeli smo dobre lokalne vodiče, tako da smo spoznali še eno lepo slovensko pokrajino ob našem prijetnim druženju.

 

Zapisala: Ivanka S.
Slike:  Ivanka S. Janez Cerk