12.9. so se Barjani odpravili na prvi pohod po poletnem času. Ker tudi oni niso veliko planinarili čez poletje, je bila sprejeta odločitev, da pod vodstvom planinske vodnice Sonje Zalar Bizjak ponovijo isto pot, kot so jo pred enim tednom opravili Sončki. Zato na tem mestu ni potrebno ponavljati opisa poti, ker je pod rubriko Sončki. Le fotografije naj dodajo vtise s tega pohoda Barjanov.

Foto: Andrej Verbič

Filmček: Stane