Sprejem pri županu za predstavnike Društva upokojencev Vrhnika

 

V ponedeljek, 18. 9. 2023, je župan Občine Vrhnika, g.
Daniel Cukjati, sprejel predstavnike Društva
upokojencev Vrhnika. Obiska so se udeležili aktualna
predsednica društva mag. Frančiška Al-Mansour,
prejšnja predsednica ga. Elica Brelih in g. Vid Drašček.
Predstavniki Društva so se županu in podžupanu
zahvalili za njihovo odzivnost in pripravljenost pomagati
pri izvajanju programa Društva.
Zaradi odsotnosti ge. Elice Brelih na občinskem
prazniku, ji je župan ob tej priliki izročil Županovo
priznanje. Ponovno je poudaril na velik pomen in
prispevek Društva h kvaliteti bivanja starejših občanov,
katerega srce in glavni motor je bila ravno ga. Elica
Brelih.
Tudi novi predsednici je zaželel, da bi tako dobro
sodelovali z občino še naprej in da bi še naprej s
programom »Starejši za starejše« bogatili življenje tako
svojih članov kot vseh starejših občanov naše občine.

Zapis: Fani Al-Mansour

Slike:  Fani Al-Mansour, Mirko Antolović