Foto klub DIANA je razstavljal v prostorih DU Vrhnika

 

Foto klub DIANA deluje že od leta 1973 in združuje naravoslovne fotografe. »Naši
člani sodelujejo na naravoslovnih fotografskih razstavah, kjer dosegajo vidne
rezultate, nagrade in priznanja doma in po svetu«, sta zapisala v zloženki Iko
Krašovec in Marta Rijavec.
Med drugim sta zapisala še:
» V današnjem času podnebnih sprememb, prekomernega izsekavanja gozdov,
onesnaževanja vodnih virov in ozračja, je prispevek fotografije pomemben dejavnik
pri ohranjanju žive in nežive narave kot opomnik odgovornejšega ravnanja našega
planeta…«
Razstavo je organizirala in postavila Marta Rijavec v sodelovanju z Ikom Krašovcem
in Željkom J. Za lično zloženko je poskrbel Marjan Rijavec. Na razstavi so
sodelovali vsi člani kluba DIANA.
Za prijeto vzdušje na svečanem odprtju sta poskrbela Tone Stanovnik in Damjan
Brajnik. Obiskovalci pa so uživali ob čudovitih posnetkih živali v naravnem okolju.
Zapisala: Elica Brelih
Slike: Željko J.