RAZSTAVA AKVARELOV JANEZA OVSCA

 

Pred kulturnim praznikom je bila 6.februarja otvoritev razstave akvarelov
Janeza Ovsca v prostorih DU Vrhnika.
»Janez Ovsec najpogosteje ustvarja v akvarelu, tudi v akril tehniki in
ustvarjanje krokijev. V vsebinskem smislu ima osrednje mesto krajina, pa tudi
tihožitje in figure. Avtor izbira naravna okolja in se odloča za poglede v urbano
okolje. Zelo blizu so mu domači kraji. Zna se vživeti v vsako okolje in ustvarja
kar je zanj značilno. Zanimata ga stavbna dediščina, voda in rastje. Pri
upodobitvah arhitekture ima posebno vlogo linija, ki določa statiko in
opredeljuje barvne ploskve.« Tako je napisala Anamarija Stibilj Šajn v zloženki.
Razstavo sta postavila Marta Rijavec in Željko Jadanič, zloženko je oblikoval
Marjan Rijavec. Za prijeten kulturni program sta poskrbela Marta Rijavec in
Tone Stanovnik.
Razstavo si lahko ogledate v času uradnih ur DU Vrhnika, to je ob sredah in
petkih dopoldne.
Zapisala: Metka Krašovec
Slike Željko J.