Prostovoljke projekta Starejši za starejše tudi v letu 2024 pridno nadaljujemo svoje
delo. Po planu obiščemo in polepšano vsakdanjik starejšim občanom.
V začetku meseca marca smo s ostalimi člani Socialne komisije, ki prav tako
deluje v okviru Društva upokojencev Vrhnika, združili moči in pripravili 50 zelo
bogatih humanitarnih paketov. Razdelili jih bomo med starejše občane, saj so vsi
zelo veseli tudi take humanitarne pozornosti.
Naj zapišem še veliko zahvalo anonimnim dobrim ljudem, ki so prispevali denarne
zneske za humanitarno pomoč pomoči potrebnim. Za srčnost in dobrodelnost
iskrena hvala.
Zapisala: Vesna Stare

Foto: Vesna Stare