Meddruštveno tekmovanje v pikadu

 

V počastitev občinskega praznika Občine Vrhnika je bilo v soboto, 18. 5. 2024,
organizirano meddruštveno tekmovanje v pikadu za ženske in moške ekipe.
Tudi vreme je pripomoglo, da se je tekmovanje odvijajo v prijetnem in prijateljskem
vzdušju.
Na balinišču je bila po uvodnem pozdravu in žrebanju predstavljena zanimiva igra
»štrbunk«, ki bo naslednje leto tudi v tekmovalnem programu.
Rezultati ženske:
1. mesto Vrhnika, 2. mesto Loška dolina, 3. mesto Rovte in 4. mesto Društvo
invalidov Vrhnika.
Rezultati moški:
1. mesto Rovte, 2. mesto Loška dolina, 3. mesto Društvo invalidov Vrhnika, 4. mesto
DU Vrhnika, 5. mesto Društvo Baron Logatec.
Zahvala gre vsem sponzorjem, ki so pripomogli k odlični izvedbi turnirja: Zavod Ivana
Cankarja, Adamič, Pekarna Orex, Žganjekuha Kržič, Salkon, V:R. Elektronika, Vrtnarija
Hlebec, Sodček, M. Keršmanc d.o.o. Iskra tiska d.o.o., Okrepčevalnica pri Oblak,
Gostilna pri Kranjcu in gostilna Nibis

Vsem se iskreno zahvaljujemo.

Besedilo: Milena in Andrej Velkavrh
Slike: Željko J.